Monday, May 29, 2006


Tektite Towers - Philippine Stock Exchange (view from ortigas)

Tuesday, May 23, 2006


caylabne beach resort
varsitarian's getawaythe varsi outgoing (gurang), incumbent, and incoming staff
@ caylabne beach resort, ternate, cavitehorror with pacmanhulaan nyo kung san 'to...

Tsamba

hindi alam kung bakit andito
isang tuyong dahon
inihip ng madayang hangin
na walang kalaban-laban

sa una lang pala masarap
"Perfect arrival is not arriving there at all"

Tuesday, April 11, 2006

Silid, Ako, Ikaw

Ikaw ang aking silid
Silid na kinakanlong ang mga pangarap
Silid kong kapalaran

Ikaw ang aking study table
Luklukan ng mga libro
Lugar kung saan ako nagbabasa
Tapunan ng gamit sa paaralan
Gawaan ng homework
Dahilan ng sakit ng ulo
Sana’y ikaw na lang ay isang
Basong tubig
Na pumapawi sa uhaw ng lalamunan

Ikaw ang aking pinto
Pasukan
Pantakip
Naghihiwalay sa mundo ng labas at mundo ng loob
Sinasarado ang ingay
Ikaw ang aking magaling na pinto
Na kinukubli ang laman ng puso

Ikaw ang aking radyo
Maingay
Ang tenga ko sa musika
Pang-aliw sa sarili
Panlimot ng sarili
Walang tatalo sa astig na radyo

Ikaw ang aking unan
Nakahiga ang aking ulo
Nagpapawi ng pagod kayakap parati
Basaan ng luha
Unan ko ngayon, unan ng hinaharap

Ikaw ang aking aparador
Lalagyan ng mga damit
Tambakan
Kulungan
Saksi sa paghihirap
Sana’y Makita ko ang kalinisan mo

Ikaw ang aking kama
Sumasalo sa pagod at antok
Pumapawi ng sakit ng ulo’t katawan
Kanlungan ng hapong kaluluwa
Kung saan nangyayari ang
Bangungot at panaginip ang kama ko’y hinahanda ang aking kinabukasan

Ikaw ang aking study table
Pinto
Radyo
Unan
Aparador
Kama
Itong silid na sumasalamin
Ng aking kaluluwa ng tunay na ako
Ay tumutukoy sa iyo
Kapag lumipas at mawala
Pati na rin ang aking pagkatao

Sunday, March 26, 2006

Pedestrian Lane


Strips of white paint across
the narrow extension of Ortigas
forgotten by smoke machines
on wheels and drivers dreaming
of expressways

Three minutes staring,
gray concrete blanks in between
pleading for a lift
to the other side

freeze-

The creature woke up-
a dormant volcano found
the right time-
its hands seem to
reach for the sky
grabbing the pavement
like a worn-out blanket

A mountain of hot steel and rubber.

A passenger exclaimed,
"I told you, there are
strips of white paint across
the narrow extension of Ortigas."


Tuesday, August 02, 2005

through the mirage

...rapid slaughter of 'ol gentle time, shivering
yellowish core of my spine -- unpainted
anguish envelops my souls, losing
myself to the caprices of the s u n;
the stubborness of the m o o n...
Destiny, hold me like you're really there
gape at me like a thief ruling the break to
snatch my heart and consume it to the bottomless
ditch of your thirst, my thirst of an undying passion
How soon is the right time?
Pity the blind spirit that seeks
the abyss of an empty chinese jar,
the hole of a butterscotch donut,
the gap between two lost souls
sitting on a park bench
waiting, hoping, and waiting still
for Fr. Benavides (carrying the famous bible
but the finger in a not so usual direction)
to point at them and say how stupid they are.
Where is the genuine reality?
When things are viewed in a relative manner?
At the tip of Tahiti? In my skirt's pocket?
Or in a dark corner of room 212?
Maybe not all stuff that are made of this world
are authentic
But one thing's for sure,
Life is filled with cartoons and masquerade parties.

Monday, April 25, 2005

Panimula sa tag-init

...Ikinakanlong ng butihing pugad
ang ligalig ng kalooban
ng mismong pagod at hapong
katawan
at ang naghahapis na

kaluluwa...

Lipas na ang mga animo'y nagmamadaling
mga araw na naghatid sa atin
sa alapaap ng pagkakaibigan,
sa roller coaster ride ng
pagsasamahan
At ang hindi malalampasan na
moments of truth at
moments of shock
na nasaksihan ng numerong
212.

Ngunit kahit tayo'y nasa tabi
ng bangin ng kapalaran
at walang kasiguraduhan kung
paano at sino ang makatatawid
patungo sa kabilang dako...
Umaangat pa rin naman ang
maanghang na chewing gum
sa pait ng yosi

Sa pagtaksil ng panahon
at pagsunog ng haring araw
sana'y di madali ng
matapang na ningas ng
pugon ng pagkalimot
ang maselang papel ng
alaalang

magpaptunay na minsan sa
isang silid,
may tatlumpu't apat...
hawak-kamay na bigtas
ang matarik na mundo ng
ikalawang taon.

Thursday, February 10, 2005

some thoughts about love

love

can't really find the right meaning for it. sometimes i would go over my autograph book that my classmates filled during my fourth year in high school, just in time before we graduated. i even scuttled for my other cheesy autographs when i was still in grade school. the question: "what is love?" still makes me wonder of whether how to define it or just ignore and forget about defining that very ambiguous term. but is it really worth defining? worth spending time to think about? is it just a feeling or an entity or a product of the mind? recollecting myself, because i don't know how to get meaning in love, i considerably think that i never have fallen in love. or i just think so.

but i admit that i have felt the way some people say when you're in love. the butterflies in your stomach when that special someone talks to you or shows some concern over you, the time you spend thinking of him and imagining that you're his girl? well, i sometimes think that it's just infatuation and i just have a crush over him. hell, how do i know?

then, i think of my parents, and ask, do they still love each other after all these years of hardships and quarrelling? can it really be eternal? or just an idea?

as i look through my classmates' answers in the question about love, there goes the flaundering cliches: love is blind, love is simply l.o.v.e, and the like. I came to an assumption that the meaning of love is relative. some would say this, some would say that, it all depends on what you have experienced or encountered. but for me, i'll still search even if it will take a period of time, or its just there right beside me, invincible but waiting, and when the time comes, it will be worth the wait..........