Tuesday, April 11, 2006

Silid, Ako, Ikaw

Ikaw ang aking silid
Silid na kinakanlong ang mga pangarap
Silid kong kapalaran

Ikaw ang aking study table
Luklukan ng mga libro
Lugar kung saan ako nagbabasa
Tapunan ng gamit sa paaralan
Gawaan ng homework
Dahilan ng sakit ng ulo
Sana’y ikaw na lang ay isang
Basong tubig
Na pumapawi sa uhaw ng lalamunan

Ikaw ang aking pinto
Pasukan
Pantakip
Naghihiwalay sa mundo ng labas at mundo ng loob
Sinasarado ang ingay
Ikaw ang aking magaling na pinto
Na kinukubli ang laman ng puso

Ikaw ang aking radyo
Maingay
Ang tenga ko sa musika
Pang-aliw sa sarili
Panlimot ng sarili
Walang tatalo sa astig na radyo

Ikaw ang aking unan
Nakahiga ang aking ulo
Nagpapawi ng pagod kayakap parati
Basaan ng luha
Unan ko ngayon, unan ng hinaharap

Ikaw ang aking aparador
Lalagyan ng mga damit
Tambakan
Kulungan
Saksi sa paghihirap
Sana’y Makita ko ang kalinisan mo

Ikaw ang aking kama
Sumasalo sa pagod at antok
Pumapawi ng sakit ng ulo’t katawan
Kanlungan ng hapong kaluluwa
Kung saan nangyayari ang
Bangungot at panaginip ang kama ko’y hinahanda ang aking kinabukasan

Ikaw ang aking study table
Pinto
Radyo
Unan
Aparador
Kama
Itong silid na sumasalamin
Ng aking kaluluwa ng tunay na ako
Ay tumutukoy sa iyo
Kapag lumipas at mawala
Pati na rin ang aking pagkatao