Tuesday, April 11, 2006

Silid, Ako, Ikaw

Ikaw ang aking silid
Silid na kinakanlong ang mga pangarap
Silid kong kapalaran

Ikaw ang aking study table
Luklukan ng mga libro
Lugar kung saan ako nagbabasa
Tapunan ng gamit sa paaralan
Gawaan ng homework
Dahilan ng sakit ng ulo
Sana’y ikaw na lang ay isang
Basong tubig
Na pumapawi sa uhaw ng lalamunan

Ikaw ang aking pinto
Pasukan
Pantakip
Naghihiwalay sa mundo ng labas at mundo ng loob
Sinasarado ang ingay
Ikaw ang aking magaling na pinto
Na kinukubli ang laman ng puso

Ikaw ang aking radyo
Maingay
Ang tenga ko sa musika
Pang-aliw sa sarili
Panlimot ng sarili
Walang tatalo sa astig na radyo

Ikaw ang aking unan
Nakahiga ang aking ulo
Nagpapawi ng pagod kayakap parati
Basaan ng luha
Unan ko ngayon, unan ng hinaharap

Ikaw ang aking aparador
Lalagyan ng mga damit
Tambakan
Kulungan
Saksi sa paghihirap
Sana’y Makita ko ang kalinisan mo

Ikaw ang aking kama
Sumasalo sa pagod at antok
Pumapawi ng sakit ng ulo’t katawan
Kanlungan ng hapong kaluluwa
Kung saan nangyayari ang
Bangungot at panaginip ang kama ko’y hinahanda ang aking kinabukasan

Ikaw ang aking study table
Pinto
Radyo
Unan
Aparador
Kama
Itong silid na sumasalamin
Ng aking kaluluwa ng tunay na ako
Ay tumutukoy sa iyo
Kapag lumipas at mawala
Pati na rin ang aking pagkatao

1 Comments:

At 5:39 PM, Blogger johneygibson5570688043 said...

While you read this, YOU start to BECOME aware of your surroundings, CERTIAN things that you were not aware of such as the temperature of the room, and sounds may make YOU realize you WANT a real college degree.

Call this number now, (413) 208-3069

Get an unexplained feeling of joy, Make it last longer by getting your COLLEGE DEGREE. Just as sure as the sun is coming up tomorrow, these College Degree's come complete with transcripts, and are VERIFIABLE.

You know THAT Corporate America takes advantage of loopholes in the system. ITS now YOUR turn to take advantage of this specific opportunity, Take a second, Get a BETTER FEELING of joy and a better future BY CALLING this number 24 hours a day.
(413) 208-3069

 

Post a Comment

<< Home