Tuesday, May 23, 2006

Tsamba

hindi alam kung bakit andito
isang tuyong dahon
inihip ng madayang hangin
na walang kalaban-laban

sa una lang pala masarap
"Perfect arrival is not arriving there at all"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home